Etiska regler

Rapportering av etiska missförhållanden

HI är engagerat i etiska affärsmetoder och vi tar anklagelser om etiskt fel i våra affärsaffärer på allvar. Vänligen rapportera eventuella fall av påstådda etiska missförhållanden med hjälp av informationen nedan. Om du är medveten om att HI: s anställda är involverade i ärendena nedan kan du rapportera till oss:

         · Anställda får provision eller andra olagliga förmåner från en leverantör, kund eller annan tredje part.

· Använda sin position för att få olagliga vinster, direkt eller indirekt.

         · Muta eller försöka muta en regeringstjänsteman.

· Använda sin position för att utpressa egendom från andra.

         · Förskingra eller stjäla utrustning eller annan egendom.


Principer för rapportering av etiska missförhållanden

HI följer följande principer med avseende på alla uppgifter om etiskt tjänstefel:

         · HI kommer att vidta alla rättsliga åtgärder för att upprätthålla konfidentialiteten för all personlig information och all information som annars inte är offentligt tillgänglig.

         · Du får inte agera illvilligt eller medvetet och avsiktligt göra ett falskt uttalande. Du ska ta ansvar för de anklagelser som visar sig ha gjorts illvilligt eller medvetet vara falska.

· Även om rapporter kan göras anonymt, uppmuntrar HI alla som gör en anmälan om etiskt fel att inkludera sitt namn och kontaktinformation för att stödja en grundlig utredning.

         · Rapporter som görs anonymt kommer att undersökas på lämpligt sätt, på grundval av rapportens allvar och sannolikheten för att bekräfta påståendet från andra kontrollerbara källor.Så här arkiverar du en rapport

Du kan rapportera etiska missförhållanden på följande sätt:

Genom att maila:ethicsreporting@himicrowave.com