Företagens sociala ansvar

Som en god företagsmedborgare förbinder sig HI till miljöskyddet och bidrar till vårt samhälles välfärd med vårt bästa för att uppfylla vårt sociala ansvar.
Socialt engagemang

Bidrag är det viktigaste i livet.

2016

Blodgivning i Shenzhen.

2015

Pionjär ett industri-universitet kooperativt forskningsprogram med XIDIAN universitetar.

2014

Erbjud doktorandpraktik vid Chengdu Electronics University.

2013

Stöd lokala institut för att grunda Ungdomsutbildningscentret