Corporate Social Responsibility

Som en god företagsmedborgare förbinder sig HI till miljöskyddet och bidrar till vårt samhälls välfärd med vårt bästa för att uppfylla vårt företags sociala ansvar.
Socialt engagemang

Bidrag är det viktigaste i livet.

2016

Bloddonationer i Shenzhen.

2015

Pioneer ett bransch-universitets kooperativt forskningsprogram med XIDIAN universitet.

2014

Erbjud praktikplatsen för Chengdu Electronics University.

2013

Stöd lokala institut för att grunda Youth Learning Center