Företagets sociala ansvar

Som en god företagsmedborgare förbinder sig HI till miljöskyddet och bidrar till välfärden i vårt samhälle med vårt bästa för att uppfylla vårt företags sociala ansvar.
Socialt engagemang

Bidrag är det viktigaste i livet.

2016

Bloddonationer i Shenzhen.

2015

Pionjär ett industri-universitet kooperativt forskningsprogram med XIDIAN universitet.

2014

Erbjud doktorandpraktik med Chengdu Electronics University.

2013

Stöd lokala institut att grunda Youth Learning Center