Etiska regler

Etisk rapportering av missförhållanden

HI är engagerad i etiska affärsmetoder och vi tar anklagelser om etiska oegentligheter i våra affärer på allvar. Rapportera alla fall av påstådda etiska oegentligheter med hjälp av informationen nedan. Om du är medveten om att HIs medarbetare är involverade i nedanstående ärenden kan du anmäla dig till oss:

         · Anställda får provision eller andra olagliga förmåner från en leverantör, kund eller annan tredje part.

· Använda sin position för att erhålla olagliga vinster, direkt eller indirekt.

         · Muta eller försöka muta en regeringstjänsteman.

· Använda sin position för att pressa ut egendom från andra.

         · Förskingra eller stjäla utrustning eller annan egendom.


Principer för rapportering av etiska oegentligheter

HI följer följande principer med avseende på alla rapporter om etiska oegentligheter:

         · HI kommer att vidta alla rättsliga åtgärder för att upprätthålla sekretessen för all personlig information och all information som annars inte är offentligt tillgänglig.

         · Du får inte agera uppsåtligt eller medvetet och uppsåtligen göra ett falskt uttalande. Du tar ansvar för de anklagelser som visar sig ha gjorts uppsåtligt eller medvetet för att vara falska.

· Även om rapporter kan göras anonymt, uppmuntrar HI alla som gör en anmälan om etiskt missförhållande att inkludera sitt namn och kontaktinformation för att stödja en grundlig utredning.

         · Rapporter som görs anonymt kommer att undersökas på lämpligt sätt, baserat på rapportens allvar och sannolikheten för att bekräfta påståendet från andra verifierbara källor.Så här gör du en anmälan

Du kan anmäla etikbrott på följande sätt:

Genom att maila:ethicsreporting@himicrowave.com