Företagens sociala ansvar

Som en god samhällsmedborgare förbinder sig HI till miljön skydd och bidra till välfärden i vårt samhälle med vårt bästa för att uppfylla vårt samhällsansvar. 
Socialt engagemang 

 Att bidra är det viktigaste i livet. 

2016 Blodgivning i Shenzhen. 2015 Pionjär för ett industri-universitetskooperativt forskningsprogram med XIDIAN University. 2014 Erbjud praktik vid Chengdu Electronics University.  2013 Stöd lokala institut för att grunda Youth Learning Center